توضیحات

کت پاییزه جدید ترک ،over size، با جیب کنتراست.
size :2s,2m,2l