لیست سفارش ها

فیلتر بر اساس وضعیت جاری:

همه (149) | در صف بررسی (1) | منتظر پرداخت (9) | تایید رسید پرداخت (10) | انتظار برای دریافت محصول و محاسبه هزینه حمل و نقل (18) | انتظار برای پرداخت مبلغ حمل و نقل (15) | تایید رسید پرداخت حمل و نقل (25) | ارسال سفارش (2) | تکمیل سفارش (39) | کنسل شده (30)

شماره سفارش زمان سفارش نام مشتری شماره موبایل وضعیت جاری
2406 ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ 18:35 فاطمه جهان فر 09166331388

منتظر پرداخت

2405 ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ 18:30 فاطمه جهان فر 09166331388

منتظر پرداخت

2396 ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ 18:28 مهناز تنهایی 09162020187

تایید رسید پرداخت

2394 ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ 18:06 مهناز تنهایی 09162020187

تایید رسید پرداخت

2391 ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ 15:13 گیل ناز پورحسین 09126754594 در صف بررسی

2387 ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ 13:53 مریم سالاروند 09393754050

منتظر پرداخت

2371 ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ 17:08 پریسا اسدی 09122119083

منتظر پرداخت

2370 ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ 00:11 پریسا اسدی 09122119083

منتظر پرداخت

2367 ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ 23:19 مجتبی علیمحمدی 09123796985

منتظر پرداخت

2319 ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ 18:23 پریسا اسدی 09122119083

تایید رسید پرداخت