لیست سفارش ها

فیلتر بر اساس وضعیت جاری:

همه (223) | در صف بررسی (4) | منتظر پرداخت (25) | تایید رسید پرداخت (0) | انتظار برای دریافت محصول و محاسبه هزینه حمل و نقل (50) | انتظار برای پرداخت مبلغ حمل و نقل (32) | تایید رسید پرداخت حمل و نقل (2) | ارسال سفارش (26) | تکمیل سفارش (41) | کنسل شده (43)

شماره سفارش زمان سفارش نام مشتری شماره موبایل وضعیت جاری
2848 ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ 14:08 بهاره شیرعلی 09370108637 در صف بررسی

2846 ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ 01:10 بهاره شیرعلی 09370108637

منتظر پرداخت

2840 ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ 20:15 بهاره شیرعلی 09370108637

منتظر پرداخت

2837 ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ 13:23 بهاره شیرعلی 09370108637

منتظر پرداخت

2836 ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ 18:50 بهاره شیرعلی 09370108637

منتظر پرداخت

2834 ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ 18:08 دانیال آقابابا 09351272199

تایید رسید پرداخت حمل و نقل

2828 ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ 15:20 دانیال آقابابا 09351272199

تایید رسید پرداخت حمل و نقل

2825 ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ 14:38 بهاره شیرعلی 09370108637

منتظر پرداخت

2824 ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ 14:36 بهاره شیرعلی 09370108637

منتظر پرداخت

2823 ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ 01:04 مهناز سلطانی 09301870601

منتظر پرداخت