لیست سفارش ها

فیلتر بر اساس وضعیت جاری:

همه (203) | در صف بررسی (3) | منتظر پرداخت (18) | تایید رسید پرداخت (1) | انتظار برای دریافت محصول و محاسبه هزینه حمل و نقل (40) | انتظار برای پرداخت مبلغ حمل و نقل (32) | تایید رسید پرداخت حمل و نقل (0) | ارسال سفارش (26) | تکمیل سفارش (41) | کنسل شده (42)

شماره سفارش زمان سفارش نام مشتری شماره موبایل وضعیت جاری
2778 ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ 13:19 بهاره شیرعلی 09370108637

منتظر پرداخت

2776 ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ 23:11 بهاره شیرعلی 09370108637

منتظر پرداخت

2761 ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ 22:53 بهاره شیرعلی 09370108637

منتظر پرداخت

2758 ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ 17:45 نادر مجیدی 09131133267

انتظار برای دریافت محصول و محاسبه هزینه حمل و نقل

2754 ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ 13:53 بهاره شیرعلی 09370108637

تایید رسید پرداخت

2750 ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ 01:15 بهاره شیرعلی 09370108637

انتظار برای دریافت محصول و محاسبه هزینه حمل و نقل

2748 ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ 00:57 بهاره شیرعلی 09370108637

کنسل شده

2747 ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ 22:42 بهاره شیرعلی 09370108637

کنسل شده

2746 ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ 22:34 بهاره شیرعلی 09370108637

کنسل شده

2742 ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ 14:37 بهاره شیرعلی 09370108637

کنسل شده