لیست سفارش ها

فیلتر بر اساس وضعیت جاری:

همه (187) | در صف بررسی (3) | منتظر پرداخت (14) | تایید رسید پرداخت (1) | انتظار برای دریافت محصول و محاسبه هزینه حمل و نقل (35) | انتظار برای پرداخت مبلغ حمل و نقل (31) | تایید رسید پرداخت حمل و نقل (0) | ارسال سفارش (26) | تکمیل سفارش (41) | کنسل شده (36)

شماره سفارش زمان سفارش نام مشتری شماره موبایل وضعیت جاری
2694 ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ 23:40 سعیده نفری فرد 09125666660

منتظر پرداخت

2693 ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ 23:37 مهسا پیما 09395507353

منتظر پرداخت

2692 ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ 23:34 مجتبی علیمحمدی 09123796985

تایید رسید پرداخت

2687 ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ 16:58 سعیده نفری فرد 09125666660

منتظر پرداخت

2686 ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ 16:57 سعیده نفری فرد 09125666660

منتظر پرداخت

2684 ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ 12:28 مهسا پیما 09395507353

منتظر پرداخت

2682 ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ 10:50 فروزان خدائی 09120334425

انتظار برای دریافت محصول و محاسبه هزینه حمل و نقل

2681 ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ 08:37 محمد رضا تنهایی 09133141191

منتظر پرداخت

2677 ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ 20:24 مهسا پیما 09395507353

منتظر پرداخت

2676 ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ 20:07 مهسا پیما 09395507353

منتظر پرداخت